středa 4. září 2019

B.Hrabal/Rané prózy/ilustrace pro edici nakl.Karolinum Modern Czech Classics

Práce na 12. titulu pro nakl.Karolinum měla trochu jiný průběh. Knihu jsem jako vždy přečetl se snahou dobrat se nějakého interpretačního klíče nebo principu, o který by šlo výtvarný doprovod opřít. Jako dobrý záměr se mi jevilo pokusit se najít v každé povídce nějaký táhlý nerv, dělící či hraniční linii prostupující celou knihou , na kterou bych jednotlivé motivy zavěšoval. Abych se vyhnul schématickým řešením, která mi nabízela omezená představivost, rozhodl jsem se nakonec vytvořit lepené modýlky,které mi dopomohly k nepatrně odlišným kompozičním řešením.
Znovu jsem četl,prohlížel skici a podle intenzity,zahuštěnosti a rytmické kvality textu jsem kroutil a vlepoval papírové odřezky do krabicových divadýlek, do kterých jsem vrstvil nejrůznější motivy,které text nabízel či evokoval. Krabičky jsem dále různě nasvěcoval i prosvěcoval a zkoumal,jak se tím mění významy a vztahy mezi jednotlivými částmi. Veškeré podklady jsem dále tisknul, z tisků vyráběl šablony,které jsem používal na vykrývání problematickým míst v malbě. Práce měla určitý vývoj,nakonec si vše ta nějak ožilo vlastním životem, koukal jsem pouze do krabic a prostě maloval to, co jsem viděl. Snažil jsem se všímat si různých průhledů a překryvů, hledal onen pro každou povídku typický nerv. Níže můžete vidět průběh i výsledky práce. Vnikla série maleb kvašem formátu A2,které bude grafik dále zpracovávat, řezat a utvářet jimi výslednou podobu knihy.